Furniture production and renovation

Moja  firma 

powstała w celu świadczenia usług związanych z Projektowaniem i Produkcją Mebli - Nietypowe Zabudowy Meblowe

Zajmuję  się tą dziedziną od 1992 roku  co pozwoliło mi osiągnąć szczytową wiedzę oraz doświadczenie w tej branży. 

Zajmuję się realizacją wszelkich zleceń nietypowych tj.

 • meble kuchenne
 • meble sypialniane
 • szafy - garderoby
 • przedpokoje
 • meble łazienkowe
 • meble pokojowe
 • regały
 • meble biurowe na zamówienie
 • oraz wiele innych mebli wyposażenia mieszkań i instytucji publicznych.
 • Projektowanie Mebli
 • Projektowanie Wnętrz
 • Renowacja Mebli

 

 

Atutem mojej firmy i zespołu jest stwarzanie wyrobów nietypowych trudnych do zrealizowania czy nabycia na rynku wtórnym. Poprzez posiadane przez nasz zespół wieloletnie doświadczenie w meblarstwie oraz niezbędną wiedzę dotyczącą wszelkich rozwiązań technologicznych i znajomości głębokich dziedzin meblarstwa, wszelkie zadania nie stanowią dla nas kłopotu w ich zrealizowaniu. 

Dzięki szerokiej palecie materiałów oraz wszelkich akcesoriów wyposażenia mebli i co ważne naszej wiedzy zrealizujemy najdziwniejsze zlecenia... 

Oferujemy Państwu 

pomoc w zakresie dostawy oraz wszelkiego rodzaju montaży czy demontaży mebli oraz ich ewentualnych napraw, przeróbek czy też renowacji -nie zawsze trzeba wyrzucać stare meble, które po krótkiej modyfikacji mogłyby posłużyć nam, na następne kilka lat.

Zapraszamy Klientów z całej Polski oraz  UE...

ZAPRASZAM

  tel. +48 577 755 390  

warsztattwk@gmail.com

 

Galeria zdjęć

 

 

My company was established to provide services related to the Design and Production of Furniture - Non-standard Furniture Furniture I have been dealing with this field since 1992, which allowed me to achieve top knowledge and experience in this industry. I deal with the implementation of all non-standard orders, i.e. kitchen furniture bedroom furniture wardrobes - wardrobes hallways bathroom furniture room furniture shelves office furniture to order and many other pieces of furniture for home furnishings and public institutions. Furniture designing Interior design Renovation of furniture

The advantage of my company and team is the creation of non-standard products that are difficult to manufacture or purchase on the secondary market. Thanks to our team's many years of experience in the furniture industry and the necessary knowledge of all technological solutions and knowledge of deep areas of furniture, all tasks are not a problem for us in their implementation.

Thanks to a wide range of materials and all accessories for furniture equipment and, importantly, our knowledge, we will carry out the strangest orders ...

We offer you

assistance in the scope of delivery and all kinds of assembly or disassembly of furniture and its possible repairs, alterations or renovation - you do not always have to throw away old furniture, which could be used for the next few years after a short modification.

 

We invite customers from all over Poland and the EU ...

I INVITE tel. +48 577 755 390

@sztattwk@gmail.com

Wszelkie kopiowanie projektów oraz realizacji jest zabronione, Wyłącznie za zgodą pisemną Przedstawione realizacje oraz projekty są pomysłem oraz własnością Tomasz KuźmiczStrona wykonana przez doNETA.pl