Furniture production and renovation

ARCHITEKTURA I ARANŻACJA WNĘTRZ

Od 1992 roku zajmujemy się dziedziną meblarstwa 

pozwoliło nam to zapoznać się również z wieloma dziedzinami wszelkich innych branż, tj. budownictwo, instalatorstwo sanitarne itp. Zaczerpnięta wiedza w znacznym stopniu pozwala nam rozwijać się bardziej w dziedzinie meblarstwa ponieważ znając podstawy budownictwa i innych dziedzin potrafimy przewidywać co nastąpi , wyprzedzamy wizję i dzięki temu możemy realizować wszelkie Nietypowe Zabudowy Meblowe

Projektowanie i aranżacja wnętrz

wszystko po to aby łatwiej i sprawniej obsługiwać klienta , aby nie tracić czasu na zlecanie projektów pomieszczeń oraz mebli podwykonawcom , oraz w szczególności ograniczyć liczbę nieporozumień i bledów które powstają podczas zlecenia prac innym osobom z poza naszej firmy i branży - wiemy to z doświadczenia.

Zaczynając projektowanie 

pomieszczenia od podstaw poprzez dobór kolorystyki ścian, kafli, mebli detali samodzielnie, mamy pewność iż wszelkie ważne właśnie detale tj. ( instalacje , przyłącza itp.)znajdują się na odpowiednim miejscu i współgrają z naszymi meblami oszczędzamy w ten sposób wspólny czas po to aby się skupić na tym co ważne i konieczne aby wszystkie szczegóły zostały dopracowane od początku do końca. Ktoś powie , czas to pieniądz – ok , ale dla nas czas to nasze życie nasza rodzina nasz czas to to co mamy najważniejsze nie pozwólmy aby się marnował.

Doświadczenie: PONAD 25 lat pracy w branży.

Projektujemy:   Nietypowe Zabudowy Meblowe-wnętrza…

Dlaczego my

  • Ciekawe pomysły
  • Staranność wykonania
  • Dociekliwość
  • Zawsze na czas
  • Kompleksowość od projektu do efektu- gwarantuje wysoką jakość (jedna osoba odpowiedzialna za cały proces)
  • Duże doświadczenie
  • Bogata wiedza techniczna dotycząca procesów produkcji i przygotowania do produkcji .Po prostu chęć pracy
  • tworzenie czegoś z niczego
  • wdrażanie nowych rozwiązań 

        

Przygotowanie projektów, nadzór nad innymi pracami wykończeniowymi, wyszukiwanie materiałów oraz firm...
Nadzór nad pracami innych firm.

 

 

 

 

 

 

 

ARCHITECTURE AND INTERIOR DESIGN We have been dealing with the field of furniture since 1992 It also allowed us to get acquainted with many areas of all other industries, i.e. construction, sanitary installation, etc. The acquired knowledge allows us to significantly develop more in the field of furniture because, knowing the basics of construction and other areas, we can predict what will happen, we anticipate the vision and thanks to this is why we can implement any unusual furniture Design and arrangement of interiors all this in order to service the customer easier and more efficiently, so as not to waste time on commissioning room and furniture designs to subcontractors, and in particular to reduce the number of misunderstandings and errors that arise when commissioning work to other people outside our company and industry - we know it from experience. Starting designing rooms from scratch by selecting the colors of walls, tiles, furniture, details by ourselves, we are sure that all important details, i.e. (installations, connections, etc.) are in the right place and harmonize with our furniture, so we save time in order to focus on what is important and necessary so that all details are refined from the beginning to the end. Someone will say, time is money - ok, but for us, time is our life, our family, our time is what we have the most important, let's not let it go to waste. Experience: OVER 25 years of work in the industry. We design: atypical furniture-interiors ... Why us Interesting ideas Workmanship Inquisitiveness Always on time Comprehensiveness from design to effect - guarantees high quality (one person responsible for the entire process) Big experience Extensive technical knowledge of production processes and preparation for production. Simply willing to work creating something out of nothing implementation of new solutions Preparation of projects, supervision over other finishing works, searching for materials and companies ... Supervision over the work of other companies.

 

Wszelkie kopiowanie projektów oraz realizacji jest zabronione, Wyłącznie za zgodą pisemną Przedstawione realizacje oraz projekty są pomysłem oraz własnością Tomasz KuźmiczStrona wykonana przez doNETA.pl